Erhvervspsykologiske analyser

Hos Center for Positiv Psykologi tilbyder vi en række erhvervspsykologiske analyser, der hver især kan give dig et forbedret beslutningsgrundlag. De er baseret på en kombination af forretningsforståelse, psykologfaglig viden, evidensbaserede metoder, skræddersyede ydelser og forankring af læring i resultatskabende handlinger.

Udbytte

Når du får lavet en analyse hos os, kan du typisk forvente at få:

 • Overblik over dine eller din organisations behov
 • En tilstræbt objektiv og ufarvet analyse af den nuværende situation og mulige løsninger
 • Hjælp til at vurdere alternative muligheder
 • Råd og vejledning

Emner og ydelser

Har du brug for en erhvervspsykologisk analyse? Hos Center for Positiv Psykologi kan vi hjælpe med:

 • Trivsels, tilfredsheds- og engagementsundersøgelser
 • Arbejdspladsvurdering (APV) og andre undersøgelser af det psykosociale og organisatoriske arbejdsmiljø samt klimaundersøgelser
 • Jobanalyser, kompetenceafklaring og gap-analyser
 • Evaluering af træning, kurser og uddannelser
 • Analyse og vurdering af andres undersøgelser og rapporter
 • Forskning i egen praksis / praksisbaseret forskning
 • Dokumentation i form af at måle effekten af f.eks. coaching eller undervisning
 • Etc.

Er du interesseret i at vide mere om vores analyser, er du velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende samtale om mulighederne.

Tilgang

Vi benytter i videst muligt omgang videnskabeligt dokumenterede og validerede værktøjer – heriblandt diverse test, spørgeskemaundersøgelser, interview, observationer, kvalitativ og kvantitativ databearbejdning, rapportskrivning og mundtlig afrapportering, etc. På baggrund af en eller flere dialoger tilpasses metoderne til dine ønsker og behov. Analysearbejdet kan både foregå på dansk og på engelsk. Konsulenten har naturligvis tavshedspligt.

Konsulenter

Autoriseret erhvervspsykolog, Ebbe Lavendt, står for analysearbejdet.  Ebbe har erfaring som både psykolog, virksomhedsejer, konsulent og ansat.  Han er vant til at arbejde med alt fra direktører til dagplejemødre, hvilket er en stor fordel, når en god dialog er afgørende for et vellykket resultat.  Det er Ebbes speciale at omsætte veldokumenterede erhvervspsykologiske teorier og metoder til skræddersyede ydelser med vægt på forankring af læring i resultatskabende handlinger.  Når Ebbe påtager sig en opgave er det med stor entusiasme og ildhu.

Ebbe suppleres efter behov af andre arbejds- og organisationspsykologiske konsulenter.  Se de fagpersoner, som Center for Positiv Psykologi oftest samarbejder med.

Priser

En indledende konsultation på op til to timer koster DKK 5500,-. Prisen inkluderer korrespondance, forberedelse, afholdelse og eftersendelse af materialer. Undtaget er møder med gensidig præsentation for øje. Konsulentarbejde i forbindelse med analyser koster DKK 550,- pr. påbegyndt kvarter. Eventuel brug af diverse test afregnes til kostprisen. Eventuel fotokopiering af materialer koster DKK 1,- pr. side. Hertil kommer eventuel transport og moms. Hvis du på forhånd ved, at du får brug for mere end ti timers konsulentarbejde, så spørg efter vores klippekort for at opnå mængderabat.

Bestil en analyse