Bøger på dansk

Andersen, Frans Ørsted (2002). Flow og pædagogik: Læring med optimal motivation – flowteorien i pædagogisk praksis. Frederikshavn: Dafolo Forlag.

Andersen, Frans Ørsted (2006). Flow og fordybelse – Virkelysten og det gode livs psykologi. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, Frans Ørsted (2009). Danske og finske læringsmiljøer. Tydelighed, opmærksomhed og engagement i folkeskolens hverdag?: De danske og finske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Andersen, Frans Ørsted (2015). Pædagogik på kanten – især for drenge, men også for piger. København: Forlaget Mindspace.

Andersen, Frans Ørsted; & Christensen, Gerd (red.) (2012). Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og interventioner. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Andersen, Frans Ørsted; & Hanssen, Nina (2013). Flow i hverdagen: Navigation mellem stress, kaos og kedsomhed. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Andersen, Frans Ørsted; & Kristensen, René (2004). Flow, opmærksomhed og relationer: En håndsrækning til normal- og specialpædagogikken. Frederikshavn: Dafolo Forlag.

Andersen, Marianne Boje (2013). Manual til et bedre arbejdsliv. Frederiksberg: Frydenlund.

Bab, Mads (2013). Gnisten i arbejdslivet – veje til at finde, forstå og forankre dine styrker. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Bartholdy, Birgitte; & Schade, Ulla (2015). Kunsten at skrifte spor: Genopfind dit arbejdsliv. København: ArtPeople, People’sPress.

Bay-Hansen, Jesper (2011). Recepten på lykke. FADL´s Forlag.

Bay-Hansen, Jesper (2012). Få mere lyst. FADL´s Forlag.

Bay-Hansen, Jesper (2015). Mærk efter! København: Forlaget Mindspace.

Bech, Per (1999). Stress og livskvalitet – hos psykiatriske patienter. PsykiatriFondens Forlag.

Ben-Shahar, Tal (2008). Lykkeligere: Find glæde i hverdagen. Dansk Psykologisk Forlag.

Ben-Shahar, Tal (2010). Jagten på det perfekte liv. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Berndt, Christina (2014). Sådan tackler du modgang: Hemmeligheden bag psykisk modstandskraft. Gads Forlag.

Biswas-Diener, Robert (2010). En invitation til positiv psykologi: Viden og værktøj til professionelle. København: Forlaget Mindspace.

Bormans, Leo (red.) (2013). Lykke: The World Book of Happiness. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Brudal, Lisbeth F. (2008). Positiv psykologi: Empati, Flow, Køn, Humor. Vium: Dansk Psykologisk Forlag.

Brun, Pernille Hippe; & Ejsing, Mikkel (2010). Styrkebaseret ledelse: Konkrete redskaber til at skabe effektive og sunde organisationer. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Brændgaard, Per; & Damborg, Uffe (2012). Mindfuld spisning: vægttab med nærvær og nydelse. København: Pretty Ink.

Cameron, Kim S.; Quinn, Robert E.; DeGraff, Jeff; & Thakor, Anjan V. (2015). Paradokser i værdiskabelse: Ledelse med Competing Values Framework. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Clausen, Sigrid Brogaard; & Clausen, Peter (2010). Pædagogik og livskvalitet – nydelse og lykke i arbejdet med børn og unge. Købehavn: Hans Reitzels Forlag.

Cooperrider, David; Whitney, Diana; & Stavros, Jacqueline M. (2011). Håndbog i anerkendende udforskning: Ideer til forandringsledelse. Dansk Psykologisk Forlag.

Csíkszentmihályi, Mihály (2005). Flow – den klassiske lære om at opnå lykke. Valby: Borgen.

Csíkszentmihályi, Mihály (2005). Flow – optimaloplevelsens psykologi. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Csíkszentmihályi, Mihály (2005). Flow og engagement i hverdagen. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Csíkszentmihályi, Mihály (2008). Selvets udvikling – Evolution, flow og det gode samfund. Dansk Psykologisk Forlag.

Csíkszentmihályi, Mihály (2015). God forretning. Ledelse, flow og skabelse af mening. Århus: Forlaget Klim.

Davidson, Richard J. (2012). Din hjernes følelsesmæssige liv. Valby: Borgen.

Dweck, Carol S. (2006). Du er hvad du tænker – Den nye mindset-teori om vejen til succes. Valby: Borgen.

Eades, Jennifer Fox (2011). Styrkebaseret pædagogik i daginstitution og skole. Dafolo.

Ejlertsen, Lisbeth (2007). Flow – følg glæden og energien. København: Rosinante.

Fisker, Helle; & Bastiansen, Gry (2012). Positiv psykologi og styrketræning – skab trivsel, vækst og læring. København: Akademisk Forlag.

Fjorback, Lone Overby (2011). Mindfulness. PsykiatriFondens Forlag.

Forster, Martin (2014). Fem gange mere kærlighed: Forskning og praktiske råd om et velfungerende familieliv. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Fredrickson, Barbara L. (2010). Positivitet: Kilder til vækst i livet. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Fredrickson, Barbara L. (2013). Kærlighed – en nyt syn på vores overordnede emotion, som styrer alt, hvad vi tænker, gør, føler og bliver. København: Forlaget Mindspace.

Fredslund, Asger (2014). Styrk styrkerne: Hvad er dine vigtigste karakterstyrker? København: No Noise Media.

Gilbert, Paul (2010). Medfølelse og mindfulness: Fra selvkritik til selvværd. Aarhus: Klim.

Goleman, Daniel (1997). Følelsernes intelligens. Valby: Borgen.

Gottman, John (1999). Dit barns følelsesmæssige intelligens. København: Gyldendal.

Gottman, John; & Silver, Nan (2010). Syv gyldne regler for to der lever sammen. Frederiksværk: Forlaget Boedal.

Greve, Bent (2010). Et lykkeligt land?. Hvad skal der til og kan velfærdssamfundet bidrage? Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Gyldensted, Cathrine; & Bjerre, Malene (2014). Håndbog i konstruktiv journalistik. Aarhus: Forlaget Ajour.

Haagerup, Ulrik (red.) (2012). En konstruktiv nyhed: Et opgør med pressens negative verdenssyn. Aarhus: Forlaget Ajour.

Harris, Russ (2012). Styrk selvtilliden: Overvind din usikkerhed med ACT. København Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, Magnus Harald; & Haslebo, Maja Loua (2012). Anerkendende følgeskab: Når organisationer lykkes. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Jakobsen, Ida Skytte (2014). Resiliensprocesser: Begreb, forskning og praksis. København: Akademisk Forlag.

Knoop, Hans Henrik; & Lyhne, Jørgen (red.) (2005). Et nyt læringslandskab. Flow, intelligens og det gode læringsmiljø. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Kølpin, Sarah Zobel (2008). Lev dig lykkelig. København: Gyldendal.

Kølpin, Sarah Zobel (2011). Tør du mærke livet. København: Politikens Forlag.

Linder, Anne; & Ledertoug, Mette Marie (2014). Livsduelighed og børns karakterstyrker. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Linder, Anne; & Mortensen, Stina Breinhild (2006). Glædens Pædagogik. Dafolo.

Lipton, Bruce H. (2009). Intelligente Celler – Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof. Valby: Borgen.

Lorenzen, Eve Bengta; & Reintoft, Stine (2010). Ind i mindfulness. København: Lindhardt Og Ringhof.

Luxhøi, Louise (2014). Mental topform: Effektive strategier til at modvirke stress og øge din trivsel. Politikens Forlag.

Lyhne, Jørgen; & Knoop, Hans Henrik (red.) (2008). Positiv psykologi – positiv pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag.

Lyubomirsky, Sonja (2008). Sådan bliver du lykkelig. Lindhardt og Ringhof.

Lyubomirsky, Sonja (2014). Myterne om lykke: Lykken bor ikke der, hvor du tror. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Løvendahl, Daisy (2015). Lev: Kunsten at mestre både kærlighed, familie og karriere. København: forlaget INDBLIK.

Mace, Chris (2011). Mindfulness og psykisk trivsel: Terapi, teori og videnskab. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Milsted, Thomas (2007). Lykke. Jyllands-Posten.

Mischel, Walter (2015). Skumfidustesten – Nøglen til selvkontrol. Forlaget Klim.

Myszak, Anders; & Nørby, Simon (red.) (2008). Positiv psykologi – en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Hans Reitzels Forlag.

Nørretranders, Tor (2007). Glæd dig. Tv2.

Nørretranders, Tor (2013). Vær nær: Sammenhæng i sammenfundet. Forlaget tor.dk.

Oestrich, Irene Henriette (2008). Livskundskab og modstandskraft. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Oestrich, Irene Henriette (2011). Find livsglæden igen – slip dine triste tanker og følelser. København: Politikens Forlag.

Oestrich, Irene Henriette; & Sumbundu, Antonia (2004). Livskraft. PsykiatriFondens Forlag.

Opbyg ukuelighed: Få fremgang under forandring. Forlaget Brimar.

Pink, Daniel H. (2011). Motivation: Den overraskende sandhed om hvad der motiverer os. L&R Business.

Reintoft, Stine; Flensborg, Lene; & Højland, Thomas Gedde (2009). Positiv psykologi på arbejde. Børsens Forlag.

Ritskes-Hoitinga, Merel; & Ritskes, Rients (2006). Endorfiner: sådan producerer du dine egne lykkehormoner: en videnskabelig livsopskrift. Bogan.

Roffey, Sue (2012). Positive læringsrelationer i skolen. København: Dansk psykologisk Forlag.

Schwartz, Barry (2005). Valgfrihedens tyranni. Boedal.

Segerstrom, Suzanne C. (2008). Bryd Murphys lov – hvordan optimister får det ud af livet, de ønsker – og pessimister også kan få det. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Seligman, Martin E. P. (2004). Lykkens psykologi. Aschehoug.

Seligman, Martin (2011). At lykkes – en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel. København: Forlaget Mindspace.

Sheldon, Kennon (2012). Motivation – Viden og værktøj fra positiv psykologi. København: Forlaget Mindspace.

Shimoff, Marci; & Kline, Carol (2009). Lykkelig uden grund: Brug positiv psykologi i dit liv. Valby: Borgens Forlag.

Skjoldborg, Bo (2008). Flowskrivning: Vejen til flydende skriveprocesser. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Storch, Jacob; Sørensen, Carsten; Solsø, Karina; & Petersen, Line Keiding (2010). Resultatorienterede medarbejderundersøgelser: Fra gennemsigtighed til unikhed og processerne der gør en forskel. L&R Business.

Tarragona, Margarita (2013). Dine selver – Identitetsarbejde baseret på narrativ praksis og positiv psykologi. København: Forlaget Mindspace.

Tolstrup, Marianne (2014). Ressourcefokuseret vejledning. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Wistoft, Karen (2012). Trivsel og selvværd: Mental sundhed i skolen. København: Hans Reitzels Forlag.