Foredrag og workshops mv.

Center for Positiv Psykologis foredrag og workshops mv. er baseret på nyere forskning om trivsel og præstationsfremme, som vi formidler på en let forståelig måde.  Vi er – sammen med vores tætte samarbejdspartnere – blandt Danmarks bedst uddannede og mest erfarne konsulenter inden for positiv psykologi og derfor nogle af de mest benyttede oplægsholdere inden for området.

Vores engagerede og energiske formidlingsstil får alle med.  Vi har lavet oplæg for alt fra direktører til dagplejemødre og er i stand til at ramme alle målgrupper – uanset køn, alder og job. Oplæggene er især efterspurgte på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i foreninger.

Vores foredrag og workshops mv. er både lærerige, inspirerende og tankevækkende. Deltagerne får en god oplevelse, masser af inspiration og brugbar viden baseret på forskning om, hvordan man får et (arbejds-)liv karakteriseret af glæde, engagement, gode relationer, mening og flotte præstationer. Deltagerne får også en række konkrete anbefalinger og en håndfuld praktiske værktøjer, som er lige til at gå til.

Vi tilbyder både åbne foredrag og workshops mv. samt virksomhedstilpassede arrangementer.

Virksomhedsinterne foredrag og workshops mv.

Vi formidler vores forskningsbaserede viden om psykologi i form af bl.a. foredrag, peptalks, konferenceindlæg, workshops, seminarer og netværksmøder.

Vores speciale er oplæg om forskningen i positiv psykologi og i coaching.  Det er eksempelvis emner som lykkeforskning, trivsel, arbejdsglæde, positive følelser, positiv motivation, trivsel som stressbuffer, mental fitness/robusthed, styrkebaseret udvikling, engagement, mening, præstationspsykologi, viljestyrke, grit, positive health, mental sundhed, positiv psykologi og ledelse samt forskelle og ligheder mellem coaching og psykoterapi, effektforskning, forskning i coaching, evidensbaseret coaching, coaching psykologi, positiv psykologisk coaching, frasortering af fokuspersoner, coaching og etik, coaching af selvledende medarbejdere, køb af coaching mv.

På baggrund af en grundig dialog i god tid inden oplægget skræddersyes arrangementet til jeres ønsker og behov. Oplæg kan også holdes på engelsk.

Eksempler på foredrag

Udearbejde

 • Kan man virkelig være lige så effektiv, hvis man arbejder udendørs en stor del af tiden?
 • Få svaret i form af forskningsbaseret viden om fordelene ved udearbejde og erfaringsbaserede tips og tricks til at overkomme de praktiske forhindringer.
 • Bestil et oplæg og lær, hvordan I helt konkret kan lave hele eller dele af jeres arbejde udendørs – siddende, stående eller gående.

Job og fritid i balance

 • Har I svært ved at få et interessant arbejdsliv og et travlt privatliv til at hænge sammen? Er der lidt for mange forpligtelserne at leve op til? Ved I, hvad I burde gøre, men får I ikke rigtig gjort det alligevel? Det er typiske udfordringer for mange danskere.
 • Forskningen i work-life balance beskriver det moderne menneskes udfordringer med at få enderne til at mødes og giver bud på nogle praktiske løsningsmuligheder.
 • Til foredraget får I både viden og værktøjer til at skabe bedre balancer og større sammenhæng i tilværelsen.

Livsstilspsykologi

 • Vil I selv sige, at I blomstrer som arbejdskraft og som privatpersoner? Eller føler I snarere, at I visner lidt på nogle områder af livet? At blomstre (eng. flourish) betyder, at man både trives og præsterer godt. Det kræver, at man ”egner sig” til at håndtere sine udfordringer.
 • Du kan være egnet – eller fit – på forskellige områder af livet. Man kan både tale om psykologisk fitness, fysisk fitness, social fitness og kontekstuel fitness. Livsstilspsykologi handler om, hvad det vil sige at være fit, og hvordan du bliver det.
 • Til foredraget får I indsigt i den nyere forskning i livsstilspsykologi og konkrete redskaber til at blive mere ”fit for fight” i en moderne verden.

Mental fitness

 • Nogle mennesker bukker under for stress. Andre kommer stærkere ud af modgang; men hvordan gør de helt præcist? Det svarer den nyere forskning om robusthed på.
 • Undersøgelser i resiliens beskriver og forklarer, hvordan mennesker overkommer store belastninger og kriser.
 • Til foredraget lærer I, hvordan man bliver så mentalt fit, at man rent faktisk vokser med modgang.

Personlige styrker

 • Styrker handler om det, der falder jer naturligt, som I er gode til, og som giver jer energi; men kender I hinandens styrker? Og hvad kan man egentlig bruge det kendskab til? Det har den nyere forskning i positiv psykologi undersøgt.
 • Personer som har mulighed for at bruge deres styrker, vil typisk trives bedre, være mere selvsikre, have mere energi, opleve mindre stress og præstere bedre.
 • Til foredraget får I både viden og værktøjer til at arbejde med jeres egne og andres stærke sider.

Positiv ledelsespsykologi

 • Både ledelse og positiv psykologi handler om at få mennesker til at trives og præstere optimalt.
 • Hvordan, man gør, har videnskaben undersøgt, og svarene er både til at forstå og til at praktisere.
 • Til foredraget lærer I, hvad der skal til for at skabe arbejdsglæde, større engagement, bedre samarbejde, mening med arbejdslivet og optimale præstationer – både blandt jer selv og jeres medarbejdere.

Positiv motivation

 • Du kender udtrykket ”når lysten driver værket”, men hvad kan ellers drive værket? Og hvad er bedst til at motivere os selv og andre? Det kan den nyere forskning fra psykologi om positiv motivation give svarene på.
 • Positiv motivation er forskningsbaseret viden om hvilke typer af motivation, der bedst dækker menneskers psykologiske behov og bedst driver os.
 • Til foredraget lærer I at omsætte jeres nye viden til resultatskabende handlinger.

Positiv psykologi

 • Nogle mennesker har det både bedre og klarer sig bedre end andre. Er det noget, der kan læres? Det kan man ifølge forskningen i positiv psykologi.
 • Positiv psykologi er videnskaben om, hvad der skal til for at trives og præstere optimalt.
 • Til foredraget lærer I at skabe større glæde, engagement og mening samt bedre relationer og optimale præstationer.

Positive health

 • Vil I klædes bedre på til at arbejde med trivsel og sundhed? Så er den nyere forskning fra positiv psykologi om ”positive health” måske noget for jer.
 • ”Positive health” er forskningsbaseret viden om, hvordan man definerer, måler og forbedrer fysisk og psykisk sundhed.
 • Til foredraget får I både viden og værktøjer til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen og privat.

Præstationspsykologi

 • Er I passionerede og vedholdende i forhold til langsigtede mål? Svaret forudsiger, om I vil lykkes med de helt store præstationer.
 • Få udlagt den nyere forskning fra positiv psykologi om emnet ”performance psychology”. Præstationspsykologi er forskningsbaseret viden om, hvilke tilstande, træk, relationer og rammer, der fremmer målopnåelse.
 • Til foredraget får I både psykologisk viden og værktøjer til at arbejde med præstationsforbedringer.

Trivsel som stressbuffer

 • Hvordan kan stress angribes positivt? Det kan det bl.a. ved at bruge trivsel som buffer imod overbelastning.
 • Forskning i positiv psykologi, som netop handler om trivsel og optimale præstationer, viser, at vi kan opbygge stødpuder imod stress, så vi bliver mere robuste og bedre til at tackle store belastninger.
 • Til foredraget lærer I hvordan.

Viljestyrke

 • Vil I nå de sværeste mål? Har I brug for mere selvdisciplin? Høj grad af selvkontrol forudsiger højere karakterer, gode resultater, mindre vægtforøgelse osv.
 • Til foredraget får I både viden og værktøjer til at styrke jeres egen og andres selvdisciplin, så hidtil svære mål bliver opnåelige. Det kan være alt fra store projekter på arbejdet til lektielæsning, opgaveskrivning, motion og vægttab, etc.

Priser

Foredrag og workshops mv. på op til 2 timer koster DKK 16.000,- og op til 4 timer koster DKK 18.000,- Prisen dækker korrespondance, forberedelse, afholdelse, en kopi af undervisningsmaterialet og tilladelse til at udlevere undervisningsmaterialet til de tilstedeværende samt eftersendelse af materialer. Eventuel brug af diverse test afregnes til kostprisen. Eventuel fotokopiering af materialer koster DKK 1,- pr. side. Hertil kommer eventuelle omkostninger til kørsel (efter statens takster), bro, parkering, overnatning, forplejning og andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave samt moms. Ved transporttid over én time pr. vej faktureres DKK 600,- pr. påbegyndt time ud over den første time.  Hvis du på forhånd ved, at du får brug for mere end ét foredrag eller én workshop, så spørg efter vores mængderabat.

Kontakt os helt uforpligtende for at høre mere om mulighederne.

“Du er en super god formidler: – Fortaber dig ikke i detaljer, men viser samtidig at du har en stor og dyb viden indenfor området. – God til at krydre det med historier og konkrete eksempler. – Og ikke mindst bringe humor ind i oplægget. Rigtig godt!  […]  Øvelserne var rigtig fede – og alt i alt et rigtig fint arrangement synes jeg!”

Nina Tange, leder af Master of Positive Psychology, Aarhus Universitet

“Tusind tak for i dag. Det gik rigtig godt. Jeg var meget tilfreds. Og min direktør var fuld af lovord over for hvor troværdig du var. Så det er jo dejligt.”

Bettina R. Thøgersen, Direktions- & HR-rådgiver, IDA