Kapitler på dansk

Andersson, Sven Imgmar (2006). Livskvalitet og sundhed. I Sundhedspsykologi – en introduktion, 124-145. København: Akademisk Forlag.

Elsass, Peter (2011). Kunsten at leve lykkeligt. I Buddhas veje: En introduktion til buddhistisk psykologi, 187-198. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Fredens, Kjeld; Johnsen, Tomme J.; & Thybo, Peter (2011). Sundhedsfremme i hverdagen. I Sundhedsfremme i hverdagen: få mennesker du møder til at vokse, 223-281. København: Munksgaard Danmark.

Ginnerup, Lars (2011). Positiv psykologi og kongevejen til flow. I Lærerens psykologibog – Læringsledelse, didaktiske opgaver og samarbejde. København: Akademisk Forlag.

Knoop, Hans Henrik (2004). Læreplaner og flow. I Faglige indspil til pædagogiske læreplaner. København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Zachariae, Bobby (2006). Stresshåndtering. I Stressbogen, 23-35. København: PsykiatriFondens Forlag.