Positiv Psykologisk Coachinguddannelse

Coaching session med Ebbe Lavendt

Center for Positiv Psykologi har tidligere i samarbejde med Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC) udviklet en ambitiøs og toneangivende Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, som er den mest omfattende af sin art i Norden. Uddannelsen består af 20 undervisningsdage samt 20 timers egencoaching og supervision. Uddannelsens profil adskiller sig markant fra andre coachinguddannelser ved at være:

  • Individuelt skræddersyet – med en meget stor grad af valgfrihed
  • Forskningsbaseret – i empirisk forskning i coaching mv.
  • Psykologisk – mere specifikt coaching psykologisk og positiv psykologisk

Uddannelsen kan ses som et alternativ til masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi, hvis du vil hurtigt i gang og have fokus på positiv psykologi og coaching. Uddannelsen tilbydes kun internt i organisationer – dvs. ved opstart af et helt hold – og tilpasses den enkelte organisations behov. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.