Psykosocialt arbejdsmiljø

Forskning viser, at trivsel i høj grad påvirker ansattes præstationer. Derfor er investering i arbejdsmiljøet en god idé rent økonomisk – og ikke mindst menneskeligt. Hos Center for Positiv Psykologi tilbyder vi en række sundheds- og erhvervspsykologiske ydelser i forhold til psykisk, soccialt og organisatorisk arbejdsmiljø. Vores gode resultater skyldes en kombination af forretningsforståelse, psykologfaglig viden, evidensbaserede metoder, skræddersyede ydelser og forankring af læring i resultatskabende handlinger.

Kursus i psykosocialt arbejdsmiljø

Udbytte

Når du arbejder sammen med Center for Positiv Psykologi – eller en af vores tætte samarbejdspartnere – om det psykosociale og organisatoriske arbejdsmiljø, kan du forvente at få:

 • Forskningsbaseret viden om den specifikke problemstilling og løsningsmuligheder
 • Praktiske værktøjer til at håndtere problemet eller udfordringen
 • Træning i at bruge værktøjerne
 • Større trivsel og mindre mistrivsel
 • Større robusthed og mindre stress
 • Større psykologisk tryghed, bedre præstationer og færre fejl
 • Etc.

Emner og ydelser

Har du brug for en god arbejdsmiljøkonsulent? Vi kan hjælpe med at forbedre det psykosociale og organisatoriske arbejdsmiljø i forhold til:

 • Forebyggelse af stress, stresshåndtering, stressbehandling og rehabilitering
 • Mental robusthed, støttende relationer og robuste fællesskaber
 • Sundt arbejdsmiljø, sundt arbejdsliv og balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Tillid og psykologisk tryghed
 • Trivsel, arbejdsglæde og jobtilfredshed
 • Mistrivsel, dårligt psykisk arbejdsmiljø og opfølgning på arbejdspladsvurdering (APV)
 • Omstruktureringer, nedskæringer og afskedigelser
 • Etc.

Er du interesseret i at vide mere om vores arbejde med psykosocialt og organisatorisk arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende samtale om mulighederne.

Tilgang

Vi benytter i videst muligt omgang videnskabeligt dokumenterede viden og værktøjer i vores arbejde – heriblandt diverse undersøgelsesmetoder (f.eks. til APV, stress mv.), undervisning, proceskonsultation, individuelle samtaler, etc. På baggrund af en eller flere dialoger tilpasses metoderne til dine ønsker og behov. Arbejdet kan både foregå på dansk og på engelsk. Arbejdsmiljøkonsulenten har naturligvis tavshedspligt, så I sikres fuld diskretion.

Arbejdsmiljøkonsulenter

Autoriseret erhvervspsykolog, Ebbe Lavendt, står for arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø. Ebbe har erfaring med emnet som både psykolog, virksomhedsejer, konsulent og ansat. Han er vant til at arbejde med alt fra direktører til dagplejemødre, hvilket er en stor fordel, når en god dialog er afgørende for et vellykket resultat. Det er Ebbes speciale at omsætte veldokumenterede psykologiske teorier og metoder om især trivsel til skræddersyede ydelser med vægt på forankring af læring i resultatskabende handlinger. Når Ebbe påtager sig en opgave er det med stor entusiasme og ildhu.

Ebbe suppleres efter behov af andre arbejds- og organisationspsykologiske konsulenter. Se de fagpersoner, som Center for Positiv Psykologi oftest samarbejder med.

Priser

En indledende konsultation på op til to timer koster DKK 5500,-. Prisen inkluderer korrespondance, forberedelse, afholdelse og eftersendelse af materialer. Undtaget er møder med gensidig præsentation for øje. Konsulentarbejde i forbindelse med psykosocialt arbejdsmiljø koster DKK 550,- pr. påbegyndt kvarter. Eventuel brug af diverse test afregnes til kostprisen. Eventuel fotokopiering af materialer koster DKK 1,- pr. side. Hertil kommer eventuel transport og moms. Hvis du på forhånd ved, at du får brug for mere end ti timers konsulentarbejde, så spørg efter vores klippekort for at opnå mængderabat.

Bestil en arbejdsmiljøkonsulent