Supervision mod autorisation

Bliv klædt på til autorisation med 40 timers ekstern supervision. Hos Center for Positiv Psykologi tilbyder vi både individuel og gruppesupervision mod autorisation. Kontakt os for at høre mere.

Supervision mod autorisation

Udbytte

Ved at blive superviseret af en supervisor fra Center for Positiv Psykologi – eller en af vores tætte samarbejdspartnere – kan du typisk forvente at få:

 • Udvikling af kernekompetencer som psykolog
 • Inspiration til faglige udfordringer i forbindelse med dit psykologarbejde
 • Afklaring af tvivlsspørgsmål
 • Støtte i forhold til eventuelle samarbejdsvanskeligheder
 • Bedre udnyttelse af dine styrker og øvrige ressourcer
 • Større selvomsorg og støtte

Emner og ydelser

Det er vores erfaring, at yngre psykologer ofte kan have brug for hjælp på fire områder:

 • Sagssupervision
 • Supervision på samarbejdsrelationer
 • Egenterapi
 • Sparring på udvikling af selvstændig praksis

Vi tilbyder to pakker:

 • 40 timers individuel supervision og/eller egenterapi – med fleksibel planlægning af antal timer pr. gang – dog minimum 2 timer.
 • 40/60/80 timers gruppesupervision afhængigt af deltagerantallet – med fleksibel planlægning af tidspunkter.

For gruppesupervision gælder det, at hvis gruppen består af mere end to supervisander, medregnes det fulde timetal ikke i forhold til autorisation:

 • Ved grupper på 2 personer medregnes det fulde timetal.
 • Ved grupper på 3-5 personer medregnes 2/3 af det fulde timetal.
 • Ved grupper på 6-12 personer medregne 1/2 af det fulde timetal.

Det er altid muligt at tilkøbe flere timer.  Er du interesseret i at vide mere om vores supervision, er du velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Tilgang

Hos Center for Positiv Psykologi arbejder vi først og fremmest evidensbaseret og eklektisk. Vi drager især inspiration fra positiv psykologi, anerkendende udforskning og kognitiv terapi, men du behøver ikke at have kendskab til de enkelte tilgange på forhånd.

Som supervisand kan det være lærerigt at opleve forskellige måder at lave supervision på – både af hensyn til behandling dine egne ”issues”, men også som inspiration til hvordan du selv kan lave supervision fremover.  Derfor tilbyder vi forskellige typer af supervision – herunder:

 • Almindelige samtaler indendørs
 • Mere uformelle walk-and-talk samtaler i naturen på minimum 2 timer pr. gang. Det giver mulighed for at komme i dybden med de udfordringer, du møder i faget.
 • Videosupervision, hvor du får konkret og præcis feedback på optagelser af dit arbejde.

Supervisorer

Hos Center for Positiv Psykologi vil du blive superviseret af autoriseret sundheds- og erhvervspsykolog, Ebbe Lavendt, som er blandt verdens førende eksperter på positiv psykologi og coaching.  Ebbe er meget vidende og har mange års erfaring med bl.a. coaching, individuel supervision, gruppesupervision og netværksarbejde.

Ebbe suppleres efter behov af andre erhvervspsykologiske supervisorer. Se de fagpersoner, som Center for Positiv Psykologi oftest samarbejder med.

Priser

Individuel supervision mod autorisation koster DKK 40.000,- for 40 timers supervision. Prisen dækker 50 minutters supervision pr. time samt mailkorrespondance, forberedelse, eftersendelse af materialer mv. Bemærk, for at sikre en hurtig og grundig afklaring varer første session minimum 2 x 50 minutter. Book eventuelt en enkelt time, og find ud af, om der er et godt match, inden du forpligter dig til et helt forløb. En enkelt time koster DKK 2200,-. Gruppesupervision mod autorisation koster:

 • DKK 30.000,- pr. deltager for 2 personer for 40 timer.
 • DKK 25.000,- pr. deltager for 3-5 personer for 60 timer – svarende til 40 timer.
 • DKK 20.000,- pr. deltager for 6-12 personer for 80 timer – svarende til 40 timer.

Deltagerne er selv ansvarlige for at samle en gruppe.  Prisen dækker 50 minutters supervision pr. time samt mailkorrespondance, forberedelse, eftersendelse af materialer mv.

“[…] jeg vil gerne sige tusind tak for nogle meget givtige supervisioner! Det har været en super lærerig oplevelse og inspirerende at se dig i aktion.”

Martin Olsson, idrætskonsulent – Tennis, DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn

“Det har været lærerigt og nærmest det mest givende ved hele dette projekt at have supervision med dig.”

Katrine Mortensen, stud.scient., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Bestil supervision