Udtalelser om sparring

”Jeg har modtaget coaching/sparing af Ebbe Lavendt til min jobsøgning. Det viste sig at være en meget lærerig og udbytterig oplevelse. Jeg havde ikke troet at det var muligt at komme derfra med så mange idéer og perspektiver på hvordan jeg kunne præsentere mig selv og mine erfaringer. Det der gjorde udslaget var Ebbe Lavendts evner til at se potentialer og styrker i mine tidligere erfaringer som jeg ikke selv havde set, samt give mig en vigtig forståelse af deres værdi for en kommende arbejdsgiver. Ebbe Lavendts ressourceorienterede/positive perspektiv på mine kompetence gav mig mulighed for at se mine kvaliteter i nyt lys og for at formulere disse på en stærkere og dynamisk måde. Det nye positive perspektiv på mine kompetencer gav mig fornyet energi til udvikle mit arbejdsliv / min karriere, idet jeg nu ikke længere så på begrænsninger, men havde fokus rettet på de muligheder som mine erfaringer og kompetencer åbner op for på jobmarkedet. Jeg følte hele tiden at jeg selv var hovedarkitekten til de ændringer af mit CV vi kom frem til, hvilket resulterede i at jeg føler mig på sikker grund når jeg er til jobsamtaler. En af de ting jeg vil fremhæve er den fokusering og nærvær jeg oplevede samtalen som gjorde at jeg senere havde nemt ved at genkalde mig samtalens pointer. Efterfølgende oplevede jeg en forøget opmærksomhed og interesse for mit CV, der har resulteret i flere jobsamtaler og nye kontakter. En enkelt samtale, var takket være Ebbes engagement og blik for detaljen, det der gjorde at jeg fik et tidssvarende/professionelt og erhvervsrettet CV.”

Johannes Busk Laursen, cand.psych., Romnet