Udtalelser om styrkekort

“I det hele taget kan man da kun blive glad og bekræftet i en snak om styrkekort og alt det man kan og hvordan man så kan skrue op og ned for sine styrker i forskellige situationer. Har ikke mødt nogen eller hørt om nogen der ikke syntes godt om styrkeøvelsen ;-)”

Elsebeth S. S. M. Jensen, Regional Sales & Market Access Manager, Biogen Denmark

“Kan du huske at du engang gav mig et sæt af dine styrkekort? Dem har jeg gemt og har brugt det som værktøj i min uddannelse af Bydelsmødre. Bydelsmødre er flygtninge- og indvandrerkvinder der får en uddannelse indenfor sundhed, familie, kvinden, samfund og metoder. Kvinderne styrker sig selv og bruger det til at støtte andre kvinder og ikke mindst give håb.  Mange af disse kvinder har et meget lavt selvværd. De synes de fejler som mødre, koner, muslimer, i forhold til samfundet osv. Derfor har jeg haft fokus på deres positive oplevelser, gode erfaringer og på hvad de har at byde ind med af ressourcer. Og så tog jeg skridtet længere og inddragede styrkekortene.  Jeg har brugt styrkekortene på den måde at de skal pege på styrkerne hos hinanden og vi har snakket om, hvad man så kan gøre med sine styrker – hvad kan man bruge dem til i hverdagen og i forhold til at finde job, venner, kommunikere med daginstitutionen osv. Det har været rigtig godt og de er gået ud af døren 5 cm højere og med tårer i øjnene. De er virkelig kommet til god nytte.”

Maria Ladegaard-Pedersen, Sekretariatschef, Boulevardbebyggelserne

“Da jeg var på kurset hos dig og Mads […]  Der fik jeg inspirationen til at få udviklet mine egne styrkekort ud fra Ressourcedetektivens koncept OG jeg fik skubbet af en af de andre deltagere til at komme i gang med min bog!! ?  Siden da er det gået støt fremad.  Styrkekortene bruger jeg rigtig meget i personalegrupper og især til børne-/ungesamtalerne – det er helt fantastisk hvad samtalerne omkring kortene rykker, også fordi de er visuelle.”
“Og styrkekortene er flittigt i brug – har brugt dem så sent som i dag med en ung pige på 15, som har været hos mig gennem en periode. Det er en rigtig god øvelse at bruge kortene som evaluering på et forløb.”
“Jeg kan også bidrage med rigtig mange gode historier i brugen af styrkekortene og især med børn og unge 🙂 Børnene og de unge løfter sig ved egen kraft, finder noget stærkt i sig og får det identificeret gennem arbejdet med kortene, de får et meget mere positivt selvbillede, og får pludselig et sprog til at beskrive sig selv med positivt ♥ Ud over at de løfter sig giver kortene nogle fantastisk indsigtsgivende snakke omkring livet. Det er magiske kort 🙂

Hanne Aalling Risager, ressourcedetektiv, P-Huset