Ebbe Lavendt

Uddannelser: Cand.psych.aut., MAPP Ebbe Lavendt

Stilling: Sundheds- og erhvervspsykolog, forskningsformidler

Mobil: +45 4044 4366

E-mail: el@positivpsykologi.dk

Erhvervserfaring

2004-            Leder af virksomheden Center for Positiv Psykologi

2012-2017   Ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

2003-2004   Sekretær, assistent og associeret konsulent hos erhvervspsykolog Gitte Haslebo

2001-2003   Trainee hos testudbyderen SHL Danmark

1998-2001   Projektmedarbejder hos analysebureauet Millward Brown Denmark

Ebbe har gennem lidt over 20 års arbejde opnået en bred erfaring fra konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver for private og offentlige organisationer inden for markedsanalyse, test, rekruttering, proceskonsultation, undervisning, rådgivning, supervision, coaching og psykoterapi.  Han er bl.a. kendt for introduktionen af evidensbaseret coaching i Danmark og stiftelsen af Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC) under Dansk Psykolog Forening.  Ebbe er ligeledes en af de største kapaciteter inden for positiv psykologi her i landet.  Han arbejder typisk mere forskningsbaseret end de fleste andre konsulenter og har bl.a. i en lang årrække undervist på masteruddannelsen i positiv psykologi ved Aarhus Universitet.  Ebbe har desuden oprettet Positiv Psykologi Netværket, som organiserer forskere og praktikere inden for feltet.  Igennem årene har han desuden udført en del ulønnet fagligt foreningsarbejde og forærer til stadighed generøst en stor del af sin viden væk gratis – bl.a. i form af optagelser af webinarer på Center for Positiv Psykologis YouTube-kanal.

Uddannelse

2012             Visiting Scholar ved Coaching Psychology Unit, University of Sydney

2011             Internship ved Institute of Coaching, McLean Hospital | Harvard Medical School

2008-2009   Master of Applied Positive Psychology ved University of Pennsylvania

2004-2009   Autorisation ved Psykolognævnet, Socialministeriet

1996-2004   Cand.psych. fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet

1994-1996   Statskundskab [svarende til tilvalg] ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Efter sin uddannelse som psykolog har Ebbe igennem en lang årrække afsat adskillige dage hvert år til national og international efter- og videreuddannelse. Han er eksempelvis den første dansker, der har opnået titel af Master of Applied Positive Psychology ved University of Pennsylvania. I kraft af sin uddannelse og et igangværende forskningsprojekt er han én af de bedst uddannede konsulenter i hele verden inden for positiv psykologi og coaching. Da kun det bedste var godt nok, er en del af forskningsprojektet udført på McLean Hospital, som er tilknyttet Harvard Medical School. Før sin karriere som psykolog, læste Ebbe statskundskab på Københavns Universitet, hvor han udviklede sin politiske forståelse og fik mod på at udfordre etablerede systemer, når de ikke fungerer.

Personbeskrivelse

Som person er Ebbe allermest kendetegnet ved en sin store nysgerrighed og sit enorme drive. Han er meget vidende, udogmatisk, alsidig, ambitiøs og ekstremt handlekraftig. Pga. sin entusiasme bliver Ebbe nemt engageret i nye projekter. Han er samvittighedsfuld og arbejder meget grundigt og struktureret. Ebbe er desuden pragmatisk anlagt og sætter en stor ære i at formidle kompleks forskning på en enkel og letforståelig måde. Det er Ebbes mission at inspirere andre til at få overskud til en sund og produktiv (arbejds-)livsstil ved selv at gå forrest som en rollemodel.

Hvis du vil videre mere, kan du se Ebbes CV på LinkedIn. Du er også meget velkommen til at kontakte os.