Undervisningsmaterialer mv.

Igennem årene har vi hos Center for Positiv Psykologi udviklet en lang række undervisningsmaterialer.  Gratis smagsprøver kan downloades her på siden.  For nemheds skyld er materialerne inddelt i emner, som er listet i alfabetisk rækkefølge.

Coaching

Lavendt, Ebbe (2. juni 2014). Coaching i forskellige kontekster – grupper, præstation, ledelse, stress, sundhed & livsstil. Oplæg i faget Coaching – narrativ-samskabende teori og praksis, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Lavendt, Ebbe (29. juni 2013). Applied Positive Psychology in Coaching. Workshop på The Third World Congress on Positive Psychology, International Positive Psychology Association (IPPA).

Lavendt, Ebbe (29. juni 2013). Tool for Applying Positive Psychology in Coaching. Værktøj til workshop på The Third World Congress on Positive Psychology, International Positive Psychology Association (IPPA).

Lavendt, Ebbe (6. maj 2013). Positiv psykologisk coaching. Oplæg i faget Coaching – narrativ-samskabende teori og praksis, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Lavendt, Ebbe (19. marts 2013). Positiv psykologisk coaching. Foredrag i foredragsrækken Positiv psykologi, Folkeuniversitetet i Odense.

Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi coaching – et ph.d.-projekt om ekspertcoaches’ inddragelse af positiv psykologisk forskning. Foredrag i foredragsrækken Coaching – forskning og praksis, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi coaching – et ph.d.-projekt om ekspertcoaches’ inddragelse af positiv psykologisk forskning [lydoptagelse]. Foredrag i foredragsrækken Coaching – forskning og praksis, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi i professionelt hjælpearbejde. Foredrag i foredragsrækken Positiv psykologi, Folkeuniversitetet i Odense.

Lavendt, Ebbe (24. september 2012). Positiv psykologi og coaching. Oplæg i faget Coaching og teamudvikling, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Lavendt, Ebbe (14. marts 2012).  Litteraturgennemgange af forskning i executive coaching.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (marts 2012). Positive Psychology Coaching Effectiveness. Præsentation på Positive 2012 – the 3rd Australian Positive Psychology and Wellbeing Conference, Sydney Business School, University of Wollongong.

Lavendt, Ebbe; & Kauffman, Carol (oktober 2011). Executive Coaching: An Annotated Bibliography of Dissertations and Theses. Præsentation til the 2011 Breakthrough Research Roundtable, Institute of Coaching, McLean Hospital | Harvard Medical School.

Lavendt, Ebbe (december 2010). Positive Psychology Coaching – Using Research in Coaching Practice. Præsentation på the 1st International Congress of Coaching Psychology 2010 – 2011, Special Group in Coaching Psychology, The British Psychological Society.

Lavendt, Ebbe (juni 2010). Positive Psychology Coaching – Using Research in Coaching Practice. Workshop på 5th European Conference on Positive Psychology, European Network for Positive Psychology.

Lavendt, Ebbe (september 2008). Evidensbaseret coaching – Samtaler baseret på den bedst tilgængelige viden. Foredrag i foredragsrækken Coaching – forskning og praksis, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Etik

Lavendt, Ebbe (2014). Etisk kørekort. København:  Center for Positiv Psykologi.

Håb

Lavendt, Ebbe (2. december 2019). Håb og livsmod [lydoptagelse]. Foredrag for Korshærens Besøgstjeneste & Hjerteven, Aarhus.

Lavendt, Ebbe (15. januar 2019). Håb og motivation [lydoptagelse]. Foredrag for Frivilligcenter Græsted.

Ledelse

Lavendt, Ebbe (18. maj 2017). Positiv psykologi og ledelse [lydoptagelse]. Foredrag for Erhverv Skanderborg.

Motivation

Lavendt, Ebbe (19. september 2018). Positiv motivation [lydoptagelse]. Foredrag for Netværk for Fysisk aktivitet og Helbred (NFAH), København.

Lavendt, Ebbe (16. august 2018). Motivation og viljestyrke [lydoptagelse]. Foredrag for Berendsen Textil Services, Middelfart.

Lavendt, Ebbe (2014). Positiv motivation – viden og værktøjer fra positiv psykologi. I Cilja, Rikke; Nielsen, Elisabeth Skov; Drensholt, Sara; & Moltke, Hanne V., Logbog for OK13: ledelseskonference den 24. februar 2014. Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier & Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Lavendt, Ebbe (2014). Værktøj til forståelse af din egen motivation. København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2006). Behovspyramiden. København:  Center for Positiv Psykologi.

Naturterapi

Lavendt, Ebbe (10. august 2016).  Instruktion til metaforer for styrker.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (10. august 2016).  Værktøj til metaforer for styrker.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Personlig udvikling

Lavendt, Ebbe (2007).  Personlig udvikling på arbejdspladsen I.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2007).  Personlig udvikling på arbejdspladsen II.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Positiv psykologi

Lavendt, Ebbe; & Aggerbeck, Annette FU (3. november 2020). Den positive psykologi [lydoptagelse]. Foredrag for Folkeuniversitetet i København.

Lavendt, Ebbe (24. oktober 2020). Positivitet og livsglæde [lydoptagelse]. Foredrag for PROPA Region Sydjylland.

Lavendt, Ebbe (10. marts 2020). Positiv psykologi [lydoptagelse]. Foredrag for studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Lavendt, Ebbe (10. december 2012). Positiv psykologi – hvad er det, hvorfor virker det, og hvordan kan vi bruge det? Præsentation på Konference om positiv psykologi, Teknologisk Institut og Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Kritik af positiv psykologi. Oplæg på Master i positiv psykologi, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet.

Zaidi-Stone, Saiyyidah; Lavendt, Ebbe; & Kauffman, Carol (maj 2012). Positive Psychology: An Annotated Bibliography of Dissertations and Theses. Institute of Coaching, McLean Hospital | Harvard Medical School.

Lavendt, Ebbe (april 2010). Positiv psykologi – videnskaben om optimal menneskelig trivsel og præstation. Foredrag i foredragsrækken Foredrag om aktuelle temaer, University College Sjælland, Region Sjælland & Syddansk Universitet.

Præstationspsykologi

Lavendt, Ebbe (september 2016).  Udvikl din grit.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Psykisk sundhed

Lavendt, Ebbe (4. oktober 2016).  Nyere tendenser i forhold til trivsel, sundheds- og præstationsfremme.  Oplæg på Prescribas Psykologkonference.

Lavendt, Ebbe (september 2016).  Hjertetræning.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2012).  Bliv fysisk og psykisk sundere med positiv psykologi.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Robusthed mv.

Lavendt, Ebbe (4. september 2020). Kom succesfuldt igen efter en svær periode [lydoptagelse]. Foredrag for BUPL, Ledelse i en ny fremtid, Middelfart.

Lavendt, Ebbe (11. november 2019). Introduktion til robusthed – lær at trives og præstere på trods af pres [lydoptagelse]. Foredrag for Ingeniørforeningen, IDA efteruddannelsesmesse.

Lavendt, Ebbe (8. oktober 2019). Introduktion til robusthed [lydoptagelse]. Oplæg for kontorpersonale på Videnshop, Domstolsstyrelsen.

Lavendt, Ebbe (15. marts 2018).  Hvordan tackler vi modgang i livet? [Lydoptagelse.] Foredrag for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Kgs. Lyngby.

Lavendt, Ebbe (24. oktober 2017).  Resiliens [lydoptagelse]. Webinar for Center for Frivilligt Socialt Arbejde: CFSA’s kompetenceforum, Odense.

Lavendt, Ebbe (16. december 2016).  Robusthed og resiliens.  Præsentation på Konference om Arbejdsglæde og robusthed – viden og værktøjer fra positiv psykologi, Teknologisk Institut.

Lavendt, Ebbe (2016).  Robusthed – en praktisk vinkel og overvejelser over kritikker.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2016).  Ti veje til resiliens.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2016).  Værktøj til posttraumatisk vækst.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2016).  Værktøj til tankefælder.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2013).  Værktøj til ABCD.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Stress

Lavendt, Ebbe (12. april 2018).  Stress og stresshåndtering [lydoptagelse]. Foredrag for Hvidovre Hospital.

Lavendt, Ebbe (oktober 2016).  Prisen for at undgå stress. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (16. juni 2016).  Positive factors in the work environment. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (juni 2016).  Positive arbejdsmiljøfaktorer.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (27. april 2016). Forebyggelse af stress. Workshop på Landskursus 2016, Danmarks Kordegnforening.

Lavendt, Ebbe (april 2016). Strategier til stressreduktion. København: Center for Positiv Psykologi.

Setterlind, Sven (2008). Eksempel på StressProfil.  Handen, Sverige:  Winmar.

Lavendt, Ebbe (2007). Den afklarende samtale. København: Center for Positiv Psykologi.

Styrker

Lavendt, Ebbe (17. marts 2016). Styrkebaseret ledelse. Teknologisk Institut.

Lavendt, Ebbe (marts 2014). Styrkebaseret MUS. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (marts 2013). 8M-model. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (marts 2013). Begrebsdefinitioner. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (juni 2012). Styrker og dyder. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (juni 2012). VIA styrkekort. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (juni 2011). Værktøj til samtaler om karakterstyrker. København: Center for Positiv Psykologi.

Trivsel

Lavendt, Ebbe (1. september 2016). Arbejdsglæde. Kursus for Spæncom, Aalborg, Kolding og Hedehusene.

Lavendt, Ebbe (24. november 2016). Trivsel og styrker [lydoptagelse]. Foredrag for Hartmanns, København.

Lavendt, Ebbe (21. oktober 2015). Fem veje til trivsel. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2014). Trivsel – viden og værktøjer til at genoprette og vedligeholde medarbejderes trivsel. I Cilja, Rikke; Nielsen, Elisabeth Skov; Drensholt, Sara; & Moltke, Hanne V., Logbog for OK13: ledelseskonference den 24. februar 2014. Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier & Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Lavendt, Ebbe (2013). Selvvurderings PERMA-skala. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2013). Instruktion til tilgange til trivsel. København: Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2013). Værktøj til tilgange til trivsel. København: Center for Positiv Psykologi.

Work-life balance

Lavendt, Ebbe (2008).  Selvledelse og arbejdsglæde I.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2008).  Selvledelse og arbejdsglæde II.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (2007).  Værktøj til livshjulet.  København:  Center for Positiv Psykologi.

Lavendt, Ebbe (september 2006). Balance mellem arbejdsliv og andet liv. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 2006, Arbejdsmiljørådgiverne & Selskab for Arbejdsmiljø (SAM).

Lavendt, Ebbe (2005). Coach dig selv til en bedre balance – et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. København: Center for Positiv Psykologi.