Forskning

Hos Center for Positiv Psykologi er vi kvalitetsbevidste og resultatorienteret.  Derfor arbejder vi forskningsbaseret.  Forskning giver dig som kunde vished for, at vores metoder virker, og at det, vi fortæller dig, er sandt.

Center for Positiv Psykologi fungerer både som et forsknings- og formidlingscenter. Vi udfører selvstændig forskning og formidler i høj grad også andres arbejde. Ved at indsamle videnskabelig information, kondensere den og formidle den i et let forståeligt sprog, giver vi dig som kunde en nem og hurtig indføring i nyere viden og dokumenterede metoder inden for psykologi.

Alle vores ydelser – lige fra undervisning til coaching – er baseret på den bedst tilgængelige forskning. Vi holder os derfor løbende opdateret om relevant international forskning og afsætter adskillige dage hvert år til national og international efter- og videreuddannelse.