Kernekompetencer

Center for Positiv Psykologis kernekompetencer er en beskrivelse af det, vi er særligt gode til, og som vi kan tilbyde vores kunder. Vores kernekompetencer kan inddeles i 10 kompetenceområder.

1. Positiv psykologi

Center for Positiv Psykologi er markedsførende i Danmark i forhold til ydelser inden for positiv psykologi. Det vil eksempelvis sige ydelser inden for psykisk sundhed, optimale præstationer og personlig udvikling. Vi var eksempelvis de første i Norden til at udbyde en Positiv Psykologisk Coachinguddannelse.

2. Evidensbaseret coaching

Vi er Danmarks førende udbyder af evidensbaseret coaching – dvs. coaching baseret på den bedst tilgængelige forskning, integreret i coachens ekspertise og tilpasset den enkelte fokusperson. I evidensbaseret coaching skaber vi rammerne for en tillidsfuld relation og en samtale, hvor udvikling opstår på baggrund af refleksion og handling.

3. Organisations-psykologi

Gennem flerårig specialisering i arbejdet med menneskers udvikling i organisationer har vi opnået en bred erfaring og stor forretningsforståelse. Vi har desuden stor professionel og personlig erfaring med selv at afprøve de metoder, vi anvender i vores arbejde. Det betyder, at vores kunder kan være helt trygge i samarbejdet med vores konsulenter.

4. Forskningsbaseret konsulentarbejde

For bedst at sikre vores kunder de ønskede resultater arbejder vi stort set udelukkende med videnskabeligt dokumenterede teorier og metoder. Gennem undersøgelser af, hvilke teorier der er sande, og hvilke metoder der virker, er forskningen med til at kvalitetssikre redskaberne i vores værktøjskasse.

5. Formidling af forskning

Vi får til stadighed stor ros for vores evner til at formidle forskning på en letforståelig og anvendelig måde. Formidlingen er karakteriseret ved at være struktureret, enkel og tilpas nuanceret – ofte kombineret med intensiv færdighedstræning.

6. Stort repertoire

Center for Positiv Psykologi er i stand til at yde bistand inden for en lang række psykologiske områder – bl.a. inden for ledelse, karriere, motivation, stress, work-life balance, personlig udvikling og sundhed, etc. Vi behersker ligeledes et stort repertoire af metoder – eksempelvis test, rekruttering, sparring, rådgivning, undervisning, proceskonsultation, supervision, coaching og psykoterapi mv. Det betyder, at vi kan vælge den optimale metode til den enkelte kunde.

7. Tilpasning

Vi leverer kundetilpassede ydelser. I samarbejde med vores kunder tilrettelægger vi forløb af kortere eller længere varighed, der tilpasses den enkelte person, gruppe eller organisations forudsætninger og udfordringer. På den måde sikres vores kunder det størst mulige udbytte af deres investeringer.

8. Implementering

Vi har i mange år arbejdet med praktisk implementering af vores løsninger i et forsøg på at sikre vores kunder størst mulig værdi for pengene. Det kræver en aktiv indsats, når læring skal overføres fra træningslokalet til arbejdspladsen og/eller privatlivet, så de ønskede resultater opnås. Det tager vores løsninger højde for.

9. Psykolog-faglighed

For at sikre at vores kunder er i kompetente hænder, samarbejder vi primært med autoriserede psykologer, som er den gruppe, der har den højeste statsanerkendte uddannelse inden for psykologi. Vi ved, hvad vi laver, når vi arbejder med sindet og med menneskers adfærd. Det betyder, at vi kan spotte problemer, vurdere deres alvorlighed og håndtere langt de fleste udfordringer eller henvise til relevante specialister, når vores egne kompetencer ikke slår til.

10. Etik

Da tryghed og respekt er afgørende for både vores kunder og os selv, lægger vi stor vægt på etik. Vi gør os løbende etiske overvejelser i forbindelse med vores arbejde – især ved opstart af nye projekter. Vi er desuden underlagt Psykolognævnets retningslinjer for autoriserede psykologer.