Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er en af de mest omkostningseffektive investeringer, man kan lave i en virksomhed. Med solid ledertræning gennem Center for Positiv Psykologi har I mulighed for at accelerere det ledelsesmæssige bidrag til organisationens resultatskabelse.

Ebbe Lavendt holder oplæg om ledelsesudvikling

Udbytte

Vælger I at samarbejde med Center for Positiv Psykologi i forhold ledelsesudvikling, kan I forvente at få:

 • Udviklingsaktiviteter tilpasset jeres konkrete situation og behov set i lyset af organisationens strategiske udfordringer.
 • Forsknings- og erfaringsbaseret viden om ledelse og organisation.
 • Praktiske værktøjer, tips og tricks, der nemt kan implementeres i hverdagen.
 • Intensiv træning i at omsætte værktøjerne til resultatskabende handlinger.

Emner og ydelser

Center for Positiv Psykologi tilbyder en række ydelser inden for ledelsespsykologi – herunder:

 • Samtaler i form af rådgivning til chefgrupper og ledelsesteam, ledersparring og ledelsescoaching samt at skygge ledere og give dem feedback på deres performance.
 • Mødeledelse og facilitering af ledergruppemøder, gruppesupervision og feedback på mødeafholdelse.
 • Udvikling af ledelsesværktøjer – f.eks. til MUS – samt udarbejdelse af politikker og hjælp til implementering af dem.
 • Undervisning på skræddersyede lederudviklingsprogrammer, træning i afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler mv.

Ydelserne kredser typisk om emner som:

 • Trivsel og energy management.
 • Positiv psykologisk ledelse og coachingbaseret ledelse.
 • Psykologisk tillid og tryghed.
 • Samarbejde og projektledelse.
 • Personlig gennemslagskraft og træning i sociale kompetencer.
 • Håndtering af relationer i ledelsessammenhænge og den svære samtale.
 • Forandringsledelse og strategiimplementering.
 • Effektivisering, innovation og kreativitet.

Er du interesseret i at vide mere om vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende samtale om mulighederne. Se eventuelt også vores kurser i bl.a. Overskud i hverdagen, Det bæredygtige arbejdsliv, Mening i arbejdslivet og Ledelsespsykologi.

Tilgang

Alle vores ydelser udvikles i tæt samarbejde med vores kunder, så ydelserne kan skræddersyes til den enkelte leder, ledergruppe og organisations mål og behov. Kun derved kan vi sikre den mest optimale effekt. Vores tilgang er baseret på en udogmatisk og velovervejet anvendelse af viden og værktøjer fra den nyere psykologiske ledelsesforskning og fra vores mangeårige erfaringer med, hvad der virker. Vi fokuserer på læring, handling og resultater – fordi læring i sig selv sjældent er tilstrækkelig. Den skal omsættes til adfærd og trænes på en velovervejet måde, indtil de ønskede resultater er opnået. Vi er med hele vejen og støtter med vores viden og værktøjer samt en professionel, empatisk og uformel holdning.

Ledelseskonsulenter

Autoriseret chefpsykolog, Ebbe Lavendt, står for arbejdet med ledelsesudvikling. Ebbe har over 20 års erfaring med emnet som både erhvervspsykolog, virksomhedsejer, konsulent og ansat. Han er vant til at arbejde med alt fra topledere til teamledere og har stor indsigt i mange organisationer – både offentlige og private. Det er Ebbes speciale at omsætte veldokumenterede ledelsespsykologiske teorier og metoder til skræddersyede ydelser med vægt på forankring af læring i resultatskabende handlinger.

Ebbe suppleres efter behov af andre ledelseskonsulenter.  Se de fagpersoner, som Center for Positiv Psykologi oftest samarbejder med.

Priser

Hvis du på forhånd ved, at du får brug for mere end ti timers konsulentarbejde, så spørg efter vores klippekort for at opnå mængderabat.

 • En indledende konsultation på op til to timer koster DKK 5500,-. Prisen inkluderer korrespondance, forberedelse, afholdelse og eftersendelse af materialer. Undtaget er møder med gensidig præsentation for øje.
 • Konsulentarbejde med konfrontationstid – face to face, telefonisk eller online – koster DKK 700,- pr. påbegyndt kvarter.
 • Konsulentarbejde uden konfrontationstid – f.eks. udviklingsarbejde og rapportskrivning – koster DKK 550,- pr. påbegyndt kvarter.
 • Eventuel fotokopiering af materialer koster DKK 1,- pr. side.

Hertil kommer eventuel transport og moms.

Bestil en ledelseskonsulent