Mission

Det er Center for Positiv Psykologis mission at gøre positive forskelle i andre menneskers liv ved at hjælpe vores kunder med at:

 • Afklare og udleve deres værdier, livsformål, mening, fremtidsdrømme, mål, etc.
 • Lære at passe bedre på dem selv og blive mere robuste
 • Udvikle forudsætningerne for at blomstre (eng. fit to flourish) – både arbejdsmæssigt og privat
 • Få det bedste frem i dem selv
 • Trives og præstere optimalt
 • Bidrage til realisereingen af deres arbejdsplads’ mål, vision, kerneværdier og mission

Vi stræber efter at levere forskningsbaseret, psykologfagligt arbejde i verdensklasse ved at:

 • Inspirere og begejstre vores kunder igennem formidling af forskningsbaseret viden og enkle værktøjer til at fremme trivsel og optimale præstationer
 • Facilitere udviklingsprocesser og støtte op om implementeringen af langtidsholdbare ændringer i overbevisninger og adfærd
 • Gå foran som positive rollemodeller ved at ”walk our talk” i forhold til sund (arbejds-)livsstil
 • Vær tro imod vores egne værdier, ytre vores holdninger og samtidig lytte til andres synspunkter med et åbent sind
 • Kæmpe politisk for bedre vilkår på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet – bl.a. i forhold til ledelse, stressbelastning samt efter- og videreuddannelse af psykologer og coaches