Kurser og forløb

Center for Positiv Psykologis kurser er baseret på nyere forskning om, hvad der skal til for at trives og præstere optimalt. Vi er – sammen med vores tætte samarbejdspartnere – blandt Danmarks bedst uddannede og mest erfarne konsulenter inden for positiv psykologi og derfor nogle af de mest benyttede oplægsholdere inden for området. Du kan forvente en engageret og energisk formidlingsstil, hvor vi begejstret fortæller om nyere forskning på en let forståelig måde, så alle kan være med.

Vi har lavet oplæg for alt fra direktører til dagplejemødre – både kurser til brugere og train the trainer-kurser. Vi er i stand til at ramme alle målgrupper – uanset køn, alder og job. Vores undervisning er især efterspurgt på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i foreninger.

Kurserne er både lærerige, inspirerende og tankevækkende. Du kan forvente at få en god oplevelse, masser af inspiration og brugbar viden baseret på den nyere forskning om, hvordan du kan få et (arbejds-)liv karakteriseret af glæde, engagement, gode relationer, mening og gode præstationer. Du vil også få en række praktiske anbefalinger og en håndfuld konkrete værktøjer, som er lige til at gå til.

Vi tilbyder både åbne kurser og virksomhedsinterne løsninger, der skræddersyes, så det passer lige præcis til din organisation.  På baggrund af en grundig dialog i god tid inden oplægget specialdesignes arrangementet til jeres ønsker og behov.  Arrangementer kan også afholdes på engelsk.  Kontakt os helt uforpligtende for at høre mere om mulighederne.

Virksomhedsinterne kurser

Dame med overskud i hverdagen

Overskud i hverdagen

Få viden og værktøjer til at håndtere jeres overskud mest hensigtsmæssigt – både det fysiske, følelsesmæssige, mentale og sociale overskud. På kurset lærer I, hvordan energi kan defineres, måles og øges med videnskabeligt underbyggede teorier og metoder.

Det bæredygtige arbejdsliv

Frem langtidsfriskhed blandt jeres ansatte og undgå samtidig stress og sygemeldinger. På kurset i “Det bæredygtige arbedsliv”, får I viden og værktøjer til at sikre trivsel og præstationer – både på den korte og lange bane.

Menensker der står rundt om et bord og snakker om mening i arbejdslivet

Mening i arbejdslivet

Mening behøver ikke at være noget, de ansatte tilfældigvis finder. Det kan skabes systematisk. Lær hvordan på dette kursus, hvor I får viden og værktøjer samt tips og tricks til at skabe mening for jer selv og jeres kollegaer.  Samtidig vil det ofte fremme motivation, trivsel og stressrobusthed.

Åbne kurser

Ledelsespsykologi – Skab høj trivsel og langtidsholdbare resultater

Hvad er det, der sker inde i og imellem os, når vi præsterer excellent og trives med det? Nogle af svarene findes i den positive ledelsespsykologi, som er det videnskabelige studie af mennesker, når de trives og fungerer bedst på arbejdspladsen. Forskningen giver indblik i sammenhængen mellem trivsel og vores evne til at præstere godt på den lange bane – dvs. meget af det, som du skal vide og kunne for at passe på dig selv og dine medarbejdere.

Resiliens, stress og trivsel

Styrk din stresshåndtering i kraft af resiliens, og øg din trivsel og dine resultater. Lær dine styrker og svagheder at kende, og lær både at bede om hjælp, når du har brug for det og at sige fra, når dine grænser bliver overskredet.

Masterclass i organisationspsykologi

På dette uddannelsesforløb får du et bredt teoretisk overblik over det arbejds- og organisationspsykologiske felt samt en anvendelsesorienteret forståelse af de væsentligste internationale teorier og forskningsresultater på området.  Samtidig får du også et unikt indblik i to erhvervspsykologers praktiske værktøjskasser.

Eksempler på tidligere kurser

Coaching med positiv psykologi

Lær at bruge positiv psykologi i coaching.  Vil du lære at coache andre til trivsel og optimale præstationer?  Så er den nye forskning i positiv psykologisk coaching måske noget for dig.  Teorier, modeller, forskningsresultater, vurderingsmetoder og interventioner fra positiv psykologi passer som hånd i handske i forhold til coaching.  På kurset får du både viden og værktøjer til at coache ud fra positiv psykologi.

Den positive psykologi

Flottere resultater gennem større trivsel.  Vil du klædes bedre på til at arbejde med din egen og andres trivsel og præstationer?  Så er den nyere forskning fra positiv psykologi måske noget for dig.  Positiv psykologi er forsknings-baseret viden om, hvad der skal til for at trives og præstere optimalt.  På kurset får du både viden og værktøjer til at skabe større arbejdsglæde, engagement og mening samt bedre relationer og optimale præstationer.

Mental fitness

Kom stærkere ud af modgang.  Vil du klædes bedre på til at arbejde med din egen og andres modstandskraft?  Så er den nyere forskning fra positiv psykologi om ukuelighed måske noget for dig.  Undersøgelser i resiliens beskriver og forklarer, hvordan mennesker overkommer stress og modgang i livet.  På kurset får du både viden og værktøjer til at hjælpe dig selv og andre med at blive mere modstandsdygtig.

Personlige styrker

Styrk dig selv og andre.  Vil du klædes bedre på til at arbejde med dine egne og andres styrker?  Så er den nyere forskning fra positiv psykologi måske noget for dig.  Styrker handler om det, der falder dig naturligt, som du er god til, og som giver dig energi.  På kurset får du både viden og værktøjer til at arbejde med dine og andres stærke sider.

Positiv motivation

Når lysten driver værket.  Vil du klædes bedre på til at arbejde med din egen og andres motivation?  Så er den nyere forskning fra psykologi om positiv motivation måske noget for dig.  Positiv motivation er forskningsbaseret viden om hvilke typer af motivation, der bedst dækker menneskers psykologiske behov og derfor bedst driver os.  På kurset får du både viden og værktøjer til at arbejde med positiv motivation.

Positive health

Lær at fremme sundhed og trivsel.  Vil du klædes bedre på til at arbejde med trivsel og sundhed?  Så er den nyere forskning fra positiv psykologi om ”positive health” måske noget for dig.  ”Positive health” er forskningsbaseret viden om, hvordan man definerer, måler og forbedrer fysisk og psykisk sundhed.  På kurset får du både viden og værktøjer til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladser og privat.

Præstationspsykologi

Videnskaben om præstationsforbedringer.  Vil du klædes bedre på til at fremme dine egne og andres præstationer?  Så er den nyere forskning fra positiv psykologi om ”performance psycho-logy” måske noget for dig. Præstationspsykologi er forskningsbaseret viden om, hvilke tilstande, træk, relationer og rammer, som fremmer målopnåelse.  På kurset får du både psykologisk viden og værktøjer til at arbejde med præstationsforbedringer.

Stress og trivsel

Stress og trivsel

Hvordan kan stress angribes positivt?  Vil du klædes bedre på til at arbejde med at øge trivsel og mindske stress?  Så er den nyere forskning fra positiv psykologi måske noget for dig.  Positiv psykologi er forskningsbaseret viden om trivsel og præstationer, der virker som en buffer imod overbelastning.  På kurset får du både viden og værktøjer til at arbejde med stress og trivsel.

Styrkebaserede udviklingsværktøjer

Metoden der giver robusthed, energi og drivkraft.  Et dagligt fokus på ens styrker medfører positive effekter såsom øget selvværd og selvtillid, mindre stress, mere engagement og drivkraft og større lykke.  Styrker udløser de tanker, følelser og handlinger, der er autentiske og giver os energi og drivkraft.  Styrker er særdeles relevante for de fleste områder af menneskers liv: job, familie, studie og livsdrømme.  Med styrker skabes der en tydeligere bevidsthed om, hvordan ens valg i livet i højere grad kan tage udgangspunkt i de forhold, der giver mest energi og drivkraft.

Follow a manual added link

“Århus holdet evaluerede dig helt i top! – En af de studerende skrev endda at du “kvalificerede til at være masterens bedste underviser”! Kanon godt gået!”

Nina Tange, leder af Master of Positive Psychology, Aarhus Universitet

“Tak for et fantastisk godt kursus om positiv psykologi for Ingeniørforeningen (IDA) i dag. Positivt (men ikke overaskende – vi ved jo du er Number One) godt.”

Kim Knudsen, chefkonsulent, Ingeniørernes Efteruddannelsesfond